Image

IDB 2023 in Iceland

IDB 2023 in Iceland
 

IDB 2023 in Iceland


 

  All year 2023

 

Hátíðar líffræðilegrar fjölbreytni árið 2023 / Biodiversity Festival in 2023

IDB 2023 in Island

 

Líffræðileg fjölbreytni er nauðsynleg öllu lífi á jörðinni og verndun hennar er ein mikilvægasta áskorun samtímans. BIODICE, íslenskur samstarfsvettvangur um líffræðilega fjölbreytni, efnir til Hátíðar líffræðilegrar fjölbreytni árið 2023. Á þessari hátíð viljum við fagna líffræðilegri fjölbreytni og vekja athygli á sérstöðu náttúru Íslands í þessu tilliti. Með röð viðburða viljum við stuðla að vitundarvakningu um mikilvægi líffræðilegrar fjölbreytni á Íslandi. Líffræðileg fjölbreytni er meira en fjöldi tegunda lífvera á borð við dýr, sveppi og plöntur, það er einnig fjölbreytnin innan þessara tegunda sem er svo mikilvæg, sem og sérkenni íslensks landslags sem eru búsvæði lífveranna. Við fögnum líka fjölbreytni íslensks samfélags því manneskjan er hluti af náttúrunni, og eins og gildir fyrir vistkerfin er það fjölbreytnin sem gerir okkur lífseig og skapandi.

Ef þú ert nú þegar með eða langar að skipuleggja viðburð, hann fjallar um ofangreind málefni og þú vilt auglýsa hann undir hatti hátíðarinnar þá endilega vertu í sambandi við okkur og við munum hafa samband um hæl.


[in English]
Biodiversity is essential to all life on Earth, and to protect it is one of the most important challenges of our time. BIODICE, the Icelandic cooperation platform on biodiversity, is organizing the Biodiversity Festival in 2023. At this festival, we want to celebrate biodiversity and draw attention to the uniqueness of Iceland’s nature. With a series of events, we want to promote awareness of the importance of biodiversity in Iceland. Biodiversity is more than the number of species of organisms such as animals, fungi and plants, it is also the diversity within these species that is so important, as well as the peculiarities of the Icelandic landscape that are the habitats of the organisms. We also celebrate the diversity within the Icelandic society because humans are part of nature, and as is the case with ecosystems, it is diversity that makes us resilient and creative.

If you already have or want to organize an event that deals with the above issues and you want to advertise it under the banner of the festival, please contact us and we will be in touch soon.

More information: https://biodice.is/hatid2023/

BIODICE

Biodice website: https://biodice.is/
Social media: Twitter | Facebook
Email:biodice@nmsi.is

 

biodice logo
 

 

 

 

IDB 2023: It is not tool ate to #BuildBackBiodiversity